Skogsträdgården i Färjenäs
  • Start
  • Aktiviteter
  • Kontakt
  • Föreningen Färjenäs Skogsträdgård utvecklar en s.k. skogsträdgård med ätliga växter och andra nyttoväxter i Färjenäsparken på Hisingen. Det grundläggande syftet med skogsträdgården är att utveckla demonstrationsträdgård som konkret visar på den potential denna odlingsform har; en odlingsform som har fått en omfattande internationell uppmärksamhet under de senaste två decennierna. Allmänheten skall också här kunna lära sig om, smaka på och använda både välkända ätliga växter (t ex äpplen, plommon, päron) men också mer ovanliga växter (som mullbär, asiatiska päron, szechuan peppar).

    Föreningen har för närvarande sju medlemmar som aktivt arbetar med skogsträdgården med möte och aktiviteter en gång i veckan (allt arbete sker ideellt). Vi organiserar också arbetsdagar och har en maillista med i dagsläget 37 personer, som deltar i arbetet allt efter möjlighet och tid. Det praktiska arbetet med skogsträdgården påbörjades under maj månad 2013 och har sedan dess fortsatt på ett systematiskt sätt utifrån en grundplan. Vi har hunnit plantera ungefär 150 vedartade växter (buskar och träd). Anledningen till att vi har ett så stort urval av olika vedartade växter är att man strävar i en skogsträdgårdsodling efter en hög grad av biodiversitet. Men det är också så att vi har som ambition att testa mer ovanliga växter för att se vilka förutsättningar de har i Göteborgs klimat.

    I föreningen utvecklar vi en utbildningsverksamhet, där både mer teoretiska och praktiska undervisningsmoment ingår. Nämnas kan att vi under våren 2018, i samarbete med Studiefrämjandet i Göteborg, kommer att ha en grundkurs i skogsträdgårdsodling med praktiska och teoretiska inslag som riktar sig till allmänheten. Vi har även haft ett antal kurser i ympning och okulering av fruktträd på plats i skogsträdgården. Vid ett flertal tillfällen har vi haft studiebesök från olika odlingsutbildningar i Göteborg, bland annat från trädgårdsutbildningen vid Gunnebos slott och från olika permakulturutbildningar. Nämnas kan också att vi har ett samarbete med Hisingens biodlarförening och har med deras hjälp satt upp ett antal bikupor. I framtiden hoppas vi skall kunna ha kurser i biodling på plats i skogsträdgården.

    Färjenäs skogsträdgård syftar även till att bli en samlings- och mötesplats för människor både lokalt i området och för människor som lever i andra områden i staden. Vårt mål är att skogsträdgården skall vara en tillgång för människor från olika kulturer och olika generationer och kan också kopplas till olika aktiviteter såsom tillagning av de olika växterna på plats, demonstrationer och kurser om tillvaratagande och förädling av produkter men också andra aktiviteter som konstutställningar, konst- och keramikkurser är möjliga.